O meni

Diplomirani sam profesor informatike i filozofije i radim kao učiteljica informatike u Osnovnoj školi Pećine u Rijeci. U edukaciji radim od 2011. godine. Stažirala sam u osnovnim školama, nakon toga radila u nekoliko srednjih škola, godinu dana kao asistent na Odjelu za informatiku pri Sveučilištu u Rijeci te sam se od jeseni 2019. skrasila u svojoj lijepoj školi. Do sada sam obavljala nastavničke poslove, poslove razrednika, administratora imenika i e-matice te koordinatora državne mature. Bavim se i edukacijom u sportu te sam od 2007. (s nekim godinama pauze) trenirala sportsko penjanje djecu uzrasta od pet do osamnaest godina, u Riječkom alpinističkom klubu i Sportsko penjačkom klubu Tuhobić.

Slijedi nekoliko crtica o mojoj edukaciji. Diplomirala sam 16. prosinca 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci sa prosjekom ocjena 4,4. U travnju 2012. godine polažem stručni ispit za učitelja informatike, a u listopadu 2013. dodatno završavam tečaj za računalnog programera internetskih aplikacija (u Algebri). U srpnju 2021. završavam program osposobljavanja za Trenera sportskog penjanja pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji koji na neki način formalizira moje prethodne edukacije: voditelj ljetne alpinističke škole i instruktor sportskog penjanja. U školi se konstantno stručno usavršavam i iza sebe imam veliki broj odslušanih edukacija čije potvrde možete vidjeti ::klikom na link::

Sudjelovala sam u organizaciji Županijskg natjecanja iz informatike i računalstva INFOKUP 2012., 2015. i 2018. kao članica Prosudbenog povjerenstva. 
Sudjelovala sam na 22. međunarodnoj multikonferenciji Information Society 2019 (Human-Computer Interaction In Information Society) sa radom „Exploratory data analysis of stream data in sports medicine domain“ (Vrancich M., Matetić M.). Ranije sam sudjelovala na 34. Međunarodnom skupu MIPRO 2011. s radom „Izrada testova znanja pomoću računalne tehnologije“ (M. Vukas, N. Hoić-Božić, T. Vukas). Sudjelovala sam na simpoziju „Integrativna bioetika i nova epoha“ (6. Lošinjski dani bioetike), Mali Lošinj, Hrvatska, (2007.) s radom: „Pozitivna fizička aktivnost kao prirodna modifikacija ljudskog tijela“ (I. Eterović, M. Vukas).

Konferencija, Bled

U slobodno vrijeme se volim baviti sportom i provoditi vrijeme u prirodi pa su tako aktivnosti koje najviše volim: sportsko penjanje, alpinizam, trčanje (trail running), turno skijanje, planinarenje i sl.