Online kompajleri za Python

Općenito sam, kao možda i većina nastavnika, počela aktivno koristiti online kompajlere za vrijeme pandemije kada me situacija prisilila da se ne oslanjam samo na SW koji imam na računalima u školskoj učionici. U ovom osvrtu pričati ću o dva online kompajlera koja sam do sada koristila, a to su: Trinket.io i OnlineGDB.

Trinket.io

trinket.io

Trinket je vizualno privlačan i vrlo intuitivan za korištenje. Koristili smo besplatnu verziju, a učenici su se prijavili sa školskim računima, klikom na Sign in with Google (više o aktivaciji ove usluge pročitajte ::ovdje::). Nakon logina, programi (koje nazivaju Trinkets) se jednostavno spremaju i dijele s drugima. Omogućeno je stvaranje više vrsta programa, a mi smo koristili blokove i Python. Blokovsko programiranje je zgodno za početak, shvaćanje koncepata i motivaciju učenika za rad. Osim samih blokova, učenici mogu vidjeti i pisane naredbe (kôd) svojeg programa izrađenog pomoću blokova pa na taj način neki učenici shvate da pisanje naredbi nije grozno komplicirano. 

Nastavnicima se nudi mogućnost pisanja uputa učenicima u kartici instructions, a svaki se program može koristiti (remix) i time ponuditi učenicima rješenje nekog programa kojeg trebaju modificirati prema uputama. Slijedi primjer programa kojeg učenici trebaju pokrenuti i modificirati.

Primjer programa, trinket.io

Trinket.io nudi i besplatne lekcije, koje su naravno na engleskom jeziku (što nekim učenicima u OŠ predstavlja problem) pa ih za sada nisam koristila u nastavi.

 OnlineGDB

OnlineGDB

Ovaj je online kompajler prvenstveno stvoren za programske jezike C i C++, ali se mogu odabrati brojni drugi jezici te sam ja na nastavi koristila Python. Nedostatak ovog kompajlera za nastavu je taj što ne omogućava blokovsko programiranje. Spremanje i dijeljenje programa je jednostavno, kao i kod Trinketa. 

Ono što bih izdvojila kao prednost ovog alata je izrada učionica (Clasroom) unutar kojih je omogućeno stvaranje zadataka (Assignments) koji se dodjeljuju učenicima. Zadacima je moguće postaviti i rok za predaju i test primjere, koji olakšavaju pregledavanje rješenja (te potencijalno pripremaju učenike za natjecanja iz programiranja). Nastavnici mogu pregledno vidjeti tko je od učenika predao svoja rješenja i kada, bez da se linkovi na zadatke šalju npr. putem Teams-a. Same zadatke je moguće jednostavno izvesti i uvesti (export/ import) te koristiti iste zadatke u različitim učionicama.

Ukoliko ste isprobali neki kompajler kojeg nisam spomenula, bilo bi mi drago da podijelite to iskustvo samnom putem kontakt obrasca.